Par mums

Uz nogāzes ar sniega lielgabaliem ir uzšauta ~ 1 m bieza sniega kārta un uzstādīti divi virves tipa pacēlāji.
Nogāzē  ir ierīkota kameršļūkšanas zona.

Sniega parkam ir inventāra nomas punkts, kur var iznomāt:
Kameršļūkšanas rīkus
Sniega parks ir ideāli piemērots skolnieku grupu apmeklējumiem darba dienās.

ATPŪTAS KOMPLEKSA „SNIEGA PARKS” NOTEIKUMI

SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ. nr. 44103024323, piederošais atpūtas komplekss „Sniega parks” Rīgā, Ostas prospektā 11, ir daudzfunkcionāls ziemas atpūtas komplekss, kas saistīts ar personu fizisku slodzi un aktivitāti. Apmeklētājam ir jānovērtē savas veselības stāvoklis un spējas pirms atpūtas kompleksa „Sniega parka” atrakciju izmantošanas.

Mežaparka atpūtas kompleksa „Sniega parks” noteikumi jāievēro visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma. Ar tiem ikviens var iepazīties pie informatīvajiem plakātiem (dzeltens fons ar melnām malām), kas izvietoti kompleksa teritorijā, inventāra nomā pie ieejas un publicēti mājas lapā internetā www.sniegaparks.lv. Noteikumi pieejami trīs valodās – latviski, angliski un krieviski. „Sniega parks” nav atbildīgs, ja šo noteikumu neievērošanas dēļ apmeklētājs nodara kaitējumu savai vai citu veselībai, apdraud cilvēka dzīvību, cieš zaudējumus vai nodara tos trešajai personai.

Īpaši apmācīti dežuranti uzrauga apmeklētāja aktivitātes kompleksā „Sniega parks”. Konkrēto atrakciju noteikumi, norādījumi un instrukcijas sniega  parka teritorijā ir ar augstāku juridisku spēku par šiem noteikumiem, un apmeklētājs apņemas tos ievērot.

I.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

 1. Atrašanās atpūtas kompleksa teritorijā apliecina to, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Mežaparka atpūtas kompleksa „Sniega parks” noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Bērni līdz 14 gadu vecumam kompleksu drīkst apmeklēt tikai kopā ar vecākiem vai pieaugušu personu viņu stingrā uzraudzībā. Pieaugušajam jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāuzņemas atbildība par viņam uzticēto bērnu uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.
 3. Grupu vadītājs vai korporatīvā pasākumu atbildīgā persona pēc pieprasījuma saņem instruktāžu par apmeklētāja noteikumiem no „Sniega parka” administrācijas. Grupu vadītājs vai korporatīvā pasākuma atbildīgā persona uzņemas atbildību par visiem grupas dalībniekiem/korporatīvā pasākuma apmeklētājiem saskaņā ar šiem noteikumiem.
 4. Mežaparka atpūtas kompleksa „Sniega parks” noslogotības dēļ Sniega parka administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu uz laiku, kamēr atbrīvojas brīvās vietas.
 5. Apmeklētāji netiek ielaisti atpūtas kompleksā 60 minūtes pirms tā slēgšanas.
 6.  „Sniega parka” administrācija var mainīt atrakciju piedāvājumu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. Ieejas maksas atlaides šādos gadījumos netiek piemērotas. Aktuālākā informācija par izmantojamām atrakcijām kompleksā pieejama biļešu kasē un inventāra nomas punktā.

II. ATPŪTAS KOMPLEKSA „Sniega Parks” APMEKLĒJUMA IEROBEŽOJUMI.

 1. Mežaparka atpūtas kompleksa „Sniega parks” apmeklējums var tikt liegts personai, kura var apdraudēt kārtību un drošību vai kuras uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtām uzvedības normām.
 2. Apmeklētājs, kurš neievēro šos noteikumus, atpūtas kompleksā izvietotās brīdinājumu zīmes, uzrakstus, dežurantu aizrādījumus, var tikt izraidīts no kompleksa teritorijas, nekompensējot samaksāto naudu par inventāra nomu vai ieejas biļeti.
 3. Mežaparka atpūtas kompleksā “Sniega Parks” suņus vadāt tikai pavadā un ar uzpurni, izņemot dekoratīvos suņus un suņus, kas speciāli apmācīti invalīdu apkalpošanai.
 4. Stingri aizliegts apmeklēt Mežaparka atpūtas kompleksu „Sniega Parks”:
 • personām ar drudzi, citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm, vai citām saslimšanām, kas apdraud vai var apdraudēt citu apmeklētāju dzīvību un veselību;
 • personām ar sliktu veselības stāvokli (sirds asinsvadu slimības, iesnas, galvas traumas, u.c.);
 • personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

III. ATPŪTAS KOMPLEKSĀ „Sniega Parks” TERITORIJĀ AIZLIEGTS:

 1. smēķēt visā atpūtas kompleksa teritorijā (izņemot tam speciāli paredzētas vietas);
 2. kliegt, svilpt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu dežurantus, grūst citu apmeklētāju;
 3. izmantot atpūtas kompleksu neatbilstošā apģērbā;
 4. kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetēm;
 5. „Sniega Parks” apkalpojošajam personālam ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) izraidīt no Mežaparka atpūtas kompleksa „Sniega Parks”, nekompensējot ieejas maksu,
 6. atstāt bērnus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības;
 7. izmantot atrakcijas, kas slēgtas apmeklētājiem;

ATCERIES – TU PATS ESI ATBILDĪGS PAR SAVU DROŠĪBU ZIEMAS ATPŪTAS KOMPLEKSĀ „Sniega Parks”!