Slēpošana ir teicama izvēle aktīvās atpūtas cienītājiem un ir piemērota ikvienam neatkarīgi no vecuma. Distanču slēpošanas trases aplis ir 1 km garš un četrus metrus plats, ļaujot slēpot gan klasiskajā solī, gan brīvajā stilā. Visa slēpošanas trase ir nodrošināta ar apgaismojumu. Un 2.5 km gara uz dabīgā sniega veidota distaņču slēpošanas trase ar ievilktu klasiskā stila slēpošanas sliedi.
Nomas punktā tiek piedāvāti 50 slēpju komplekti, sākot no 90 līdz 207 cm garumā un izmēros sākot no 25. līdz pat 48. izmēram. Zinoš personāls palīdzēs ikvienam atrast atbilstošāko ekipējuma pāri.

Inventāra noma:

Darba dienās     1 st – 4 EUR
Katra nākošā stunda +2 EUR
Brīvdienās          1 st – 6 EUR
Katra nākošā stunda +3 EUR

Slēpošanas noteikumi:

 1. Novērtē savu veselības stāvokli pirms došanās slēpošanas trasē, uzņemoties pilnu atbildību par sevi.
 2. Trasē drīkst atrasties tikai slēpotāji.
 3. Trasē drīkst izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu slēpošanas inventāru.
 4. Izvēlies atbilstošu braukšanas ātrumu, netraucējot citus slēpotājus.
 5. Apsteigt citus slēpotājus atļauts tikai tad, ja tas netraucē pārējos.
 6. Ievēro un izmanto katram slēpošanas stilam atbilstošo trases daļu.
 7. Trasi nedrīkst izmantot alkohola un narkotisko vai psihotropo vielu reibumā esošas personas.
 8. Trases lietotājs atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts trešajai personai vai “Sniega parkam”.
 9. Trasē aizliegts uzturēties suņiem un citiem dzīvniekiem.
 10. Bez ierunām jāpilda atrakciju apkalpojošā personāla norādījumi.
 11. Gadījumos, kad apmeklētājs nepakļaujas noteikumiem, personāls ir tiesīgs liegt iespēju izmantot parku.
 12. Cieni pārējos slēpošanas trases lietotājus, lai neradītu draudus paša un citu drošībai!